Weblogposting | Datum: 28-02-2020


Intertraffic Summit & Demonstratie Programma
Intertraffic programma vol handige tools om de mobiliteitstransitie te versnellen

Het Intertraffic Summit & Demonstratie Programma biedt bezoekers dit jaar belangrijke tools om de mobiliteitstransitie waarin ze zich in bevinden te versnellen. Het vormt niet alleen een plek om informatie te verzamelen over mobiliteitsinnovaties en de nieuwste productontwikkelingen, oplossingen te vinden voor de vele mobiliteitsuitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, maar ook om zaken te doen of potentiële partners te vinden, vragen aan experts te stellen of simpelweg te discussiëren met andere belanghebbenden.

In de Smart Mobility hal zijn dit jaar maar liefst drie summit theaters van Summit, een open podium voor pitches en demonstraties, een netwerkruimte om sprekers te ontmoeten, een indoor demonstratieruimte met een directe verbinding tot het parkeerdek met rijdende demonstraties.

Uitgebreid kennisprogramma
Het kennisprogramma omvat meer dan 120 pitches en demonstraties, interactieve presentaties, workshops en debatten over oplossingen voor de steeds groeiende problemen met bereikbaarheid, veiligheid en klimaat. Pioniers en innovators delen er o.a. kennis en ervaring en belichten de mobiliteit van de toekomst in inspirerende pitches en interactieve presentaties. Overheden delen ervaring met betrekking tot beleidsvorming, sociale, economische en milieudoelstellingen en de vele mobiliteitsuitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. En technologieleveranciers en dienstverleners presenteren oplossingen en use cases aan de mobiliteitsindustrie en natuurlijk aan eindgebruikers.

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterbeheer en Rijkswaterstaat - co-hosts van het Summit & Demonstratie programma - zullen een groot aantal informatiesessies en workshops presenteren over de huidige slimme mobiliteitsontwikkelingen, met bijzondere aandacht voor de grote mobiliteitsmogelijkheden die worden geboden door digitalisering en gegevens. Hun deelname benadrukt het belang dat zij hechten aan innovatie, nationale en internationale samenwerking, standaardisatie en opschaling. De focus ligt op het aanpakken van mobiliteitsvraagstukken in relatie tot de hedendaagse stedelijke problematiek: toenemende verstedelijking en druk op beschikbare ruimte, veiligheid, klimaatverandering en duurzaamheid.

Gevarieerd, interactief en gericht op gebruikerservaring
Het Summit-programma varieert van sessies over sociale impact van slimme mobiliteit en disruptieve nieuwe mobiliteitsmodi in steden, de te treffen voorbereidingen op coöperatief en autonoom rijden, het verbinden van slimme infrastructuur en autonome voertuigen, het creëren van toekomst-bestendige mobiliteitssystemen tot gedeelde autonome mobiliteit en de impact van zelfrijdende voertuigen op verkeersmanagement van stakeholdersorganisaties zoals Connekt/ITS Nederland en andere ITS Nationals, ACEA, Metropoolregio Amsterdam en de International Road Federation (IRF).

Parkeertechnologie is dit jaar goed vertegenwoordigd in het kennisprogramma. Bezoekers kunnen deelnemen aan sessies van WPS, Easypark, ParkNow, ParkHelp & ParkingSense, Europees innovatieplatform slimme steden en gemeenschappen, Intercomp, Survision, Flowbird en Urbiotica. De meeste presentaties zijn gericht op het gemak voor de reiziger, het creëren van slimme parkeeroplossingen om de reis te optimaliseren, geavanceerde voertuigidentificatietechnologie, dynamisch prijsbeleid en slimme tools voor parkeren op straat. Tegelijkertijd maken deze slimme parkeerdiensten het voor gemeenten gemakkelijker om parkeerfraude tegen te gaan. Er is ook een duidelijke trend waar te nemen in de richting van parkeerdiensten als onderdeel van MaaS-platforms. Parkeerdiensten worden niet langer gezien als afzonderlijke diensten voor de reiziger, maar vormen een integraal onderdeel van de gehele mobiliteitsketen. De toepassing van een dergelijke MaaS-oplossing in app-vorm wordt uitgelegd in de presentatie van de stad Detroit in samenwerking met Flowbird.

Het summitprogramma omvat bevat ook onderwerpen als Mobility as a Service met tips over het beïnvloeden van reisgedrag en samenwerking binnen de MaaS-keten van DAT.Mobility, over MaaS haalbaarheidsstudies van TNO, over disruptie in de auto-industrie - veranderende bedrijfsmodellen en deel uitmaken van MaaS van Pon, mobiliteitshubs voor toegankelijke en leefbare steden van MaaS Alliance en een debat over het juiste beleid voor versnelling van MaaS tussen beleidsmakers en MaaS-providers van het European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities samen met Polis.

Grote telecombedrijven zoals Huawei en KPN spelen ook een prominente rol in het programma die beiden de mogelijkheden van 5G voor mobiliteit belichten en slimme digitale infrastructuren uitrollen. En hoe zit het met kunstmatige intelligentie zoals sensorfusie en AI voor veiligere en soepelere verkeerslichtregeling van FLIR en de workshop over slim gebruik van voertuiggegevens om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren van Rijkswaterstaat en Kunstmatige Intelligentie voor snelwegbeheer van de IRF.

Met de steeds toenemende digitalisering, apparatuur langs de weg die wordt verbonden met weggebruikers, zal de rol van de wegbeheerder veranderen. En dit betekent dat tegelijkertijd Traffic Management verandert. Bij Intertraffic kunnen bezoekers deelnemen aan discussies over tolheffing versus gegevensbescherming door Vitronic en slimme camera technologie van SICK. Nieuwe gegevensbronnen zoals Google van Google Maps-specialist Localyse, evenals nieuwe richtingen in intelligent verkeersbeheer op basis van duidelijkere, schonere en veiligere mobiliteit van Redflex. Siemens presenteert zijn milieugericht verkeersmanagement door modellering, data-analyse en hoe zit het met Vaisala's gerichte reisinformatie over weer en luchtkwaliteit voor slimmer verkeersmanagement?

Het Summit-programma zoomt ook in op uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, zoals het behalen van klimaatdoelstellingen en het creëren van leefbare steden van Cities Forum, CO2-reductie en nieuwe duurzame oplossingen voor de last-mile en duurzame alternatieven voor vluchten tot 500 kilometer. De presentatie van CGI onderstreept het belang om een breed perspectief op alle infrastructuren om duurzame mobiliteit te creëren.

De summit sessies informeren bezoekers ook over de nog te nemen stappen naar autonoom rijden, resultaten van het uitwisselen van meer dan 250 miljoen C-ITS-berichten per dag van Monotch en het benutten van de kracht van C-ITS voor slimme grootstedelijke mobiliteit van Graphmasters. Of wat dacht u van een workshop over Connected Transport Corridors waarin de centrale overheid, dienstverleners en verladers samenwerken om de digitalisering van de logistieke sector te versnellen. Of een drieledige aanpak van verkeersveiligheid en duurzaamheid van RHDHV, een onderzoek van 8.800 km wegmarkeringen op Amerikaanse wegen ;as opmaat naar autonoom rijden van Road Vista en het creëren van testfaciliteiten om de volledige keten van R&I tot implementatie aan te bieden van TNO.

En tot slot verschillende manieren en nieuwe technologieën om de verkeersveiligheid te verbeteren, zoals geautomatiseerde snelheidshandhaving, nieuwe weegsystemen in het wegdek en eenvoudig te installeren vangrails en superveilige wegafzettingen van Parifex, Kistler, Cross Zlin, Aisico en TSL. Hetzelfde geldt voor slim onderhoud van wegenbouwers Heijmans en BAM, het tegengaan van illegaal smartphone gebruik door bestuurders van Acusensus en nieuwe wegconcepten die de autonome voertuigen kunnen ondersteunen van het Italiaanse ANAS.


Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
Missie geslaagd: snelheidsverlaging snel en veilig doorgevoerd
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading supermarkten en apotheken
Nieuwsbericht
Vanaf donderdagavond 12 maart 2020 aangepaste borden maximumsnelheid overdag zichtbaar
Nieuwsbericht
Intertraffic Amsterdam moves to 23 - 26 march 2021
Nieuwsbericht
Ontwikkeling verkeersdrukte 2019
Nieuwsbericht
Veenendaal verkozen tot Fietsstad 2020
Nieuwsbericht
Intertraffic Summit & Demonstratie Programma
Weblogposting
New format Intertraffic Awards 2020: new deadline entries 27 February 2020
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen bij Zweedse verkeersveiligheidtop
Nieuwsbericht
Tussen Zaltbommel en 's-Hertogenbosch komt de snelle fietsroute F2
Nieuwsbericht
Tim Coronel nieuwe gezicht van strijd tegen afleiding zakelijke autorijder
Nieuwsbericht
Officiële aftrap Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024
Nieuwsbericht
Proef met weergave gemiddelde brandstofkosten van start
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: half miljard euro voor verkeersveiligheid
Nieuwsbericht
Weggebruikers negeren nog steeds massaal rode kruisen
Nieuwsbericht
Verlaging maximumsnelheid doorgevoerd in maart 2020
Nieuwsbericht
Proef met doseren verkeer N322 in Zaltbommel bij file op A2
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat onderzoekt weggebruik in Zuid-Holland
Nieuwsbericht
Klantenpanel Rijkswegen Noord: extra aandacht voor verkeersveiligheid is goed geweest
Nieuwsbericht
Effectievere radarcontroles en surveillance maken snelweg veiliger
Nieuwsbericht
Sweco en Vialis gaan werken aan slimme ring van Almelo
Nieuwsbericht
Basis op orde: extra geld voor onderhoud wegen, vaarwegen en spoor
Nieuwsbericht


[Banners]