Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 25-10-2017


Jaarfilezwaarte licht stijgend
In de tweede trimester van 2017 is de jaarfilezwaarte met 0,8 procent licht gestegen naar 11,6 miljoen kilometerminuten. Dit is gelijk aan het niveau van eind 2016. Rijkswaterstaat werkt aan verbetering van de doorstroming met openstelling van nieuwe wegdelen en met inzet van nieuwe technieken en slimme maatregelen.

Dat staat in de 2e Publieksrapportage Rijkswegennet 2017 die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) op 25 oktober 2017 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Rapportage
Het aantal afgelegde kilometers per jaar is met 1,2 procent toegenomen tot 71,1 miljard voertuigkilometers. Het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, is eveneens licht gestegen. Hiermee komt het reistijdverlies op 62,7 miljoen uur op jaarbasis.

Het grootste deel van de files (66,8 procent) zijn reguliere spitsfiles. 19,1 procent wordt veroorzaakt door ongevallen en 7,5 procent door incidenten (zoals pechgevallen of lading op de rijbaan). Op de eerste plaats in de filetop-10 staat opnieuw de A20 tussen Crooswijk en het Terbregseplein in Rotterdam. De meeste filetop-locaties zijn te vinden in de Randstad.

Werkzaamheden
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen vier maanden onder andere groot onderhoud gepleegd aan de A10 West en verder gewerkt aan een aantal grote projecten, zoals de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere. Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg 3,8 procent en is daarmee iets hoger dan in de voorgaande periode. Rijkswaterstaat blijft hiermee onder de met de Tweede Kamer afgesproken norm (in 2006) van 10 procent.

Komende periode
Op diverse locaties wordt gewerkt aan projecten die bijdragen aan een verbetering van de bereikbaarheid. In het derde trimester van 2017 is de wisselbaan A1/A6 geopend (onderdeel SAA). Verder staat de openstelling van het nieuwe knooppunt Joure en een nieuwe aansluiting op de A58 gepland.

Maatregelen
Sinds eind 2014 loopt de jaarfilezwaarte op, met uitzondering van de stabilisatie in het eerste trimester van dit jaar. In de tweede trimester van 2017 is een lichte stijging waarneembaar; de jaarfilezwaarte is nu gelijk aan het niveau van eind 2016. Op basis van voorgaande jaren is de verwachting dat met name in november 2017 de filezwaarte verder zal oplopen. November is traditioneel een zeer drukke maand op de weg. De wintertijd gaat in, er zijn geen vakanties, het is donker tijdens de ochtend- en avondspits en slecht weer (regen) zorgt ervoor dat weggebruikers meer afstand houden en eerder remmen.

Rijkswaterstaat is voortdurend op zoek naar slimme maatregelen om de filedruk te beperken en incidenten sneller af te handelen. Zo is de procedure voor het sneller openen van spitsstroken ingevoerd en is het systeem van filebeveiliging dat waarschuwt voor stilstaand verkeer geoptimaliseerd.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op vanAnaarBeter en via de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Downloads
De publieksrapportage kunt u raadplegen via en via Rijksoverheid.nlDeel dit artikel:                   

Rijk, provincies, gemeenten en partners presenteren plan veilig verkeer
Nieuwsbericht
Volg bij Andes korte gebruikerstraining 'LTC TVM in de praktijk' tijdens Vakbeurs Mobiliteit
Weblogposting
Andes: Koppeling met Mozard voor Midden-Drenthe
Weblogposting
Meer duurzaam en slim transport tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen
Nieuwsbericht
Nieuwe fase voor meetsysteem bandenpech vrachtwagens
Nieuwsbericht
'Doe je licht aan'
Nieuwsbericht
Proef met dynamische maximumsnelheden op A2 Deil-Vught
Nieuwsbericht
Initiatief oplossing verkeersveiligheid N35
Nieuwsbericht
Meer deelauto's voor betere bereikbaarheid en schonere lucht
Nieuwsbericht
Extra inzet Rijkswaterstaat op Duitse feestdagen
Nieuwsbericht
Minister staat Stints uit voorzorg niet meer toe op de openbare weg
Nieuwsbericht
Op weg naar 100 procent circulair wegmeubilair
Nieuwsbericht
Inter Visual Systems heet vanaf vandaag INTER
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen: Rij MONO, fiets MONO
Nieuwsbericht
Provincie Limburg: Mono: ongestoord onderweg
Nieuwsbericht
Omzet transportsector blijft groeien
Nieuwsbericht
UNETO-VNI krijgt op 15 januari een nieuwe naam: Techniek Nederland
Nieuwsbericht
CO2-uitstoot in 2017 gelijk aan die in 1990
Nieuwsbericht
Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017
Nieuwsbericht
Dieselauto's maken minder kilometers
Nieuwsbericht
'Slimme Reis!' biedt alternatieven autoverkeer A2 Weert - Eindhoven
Nieuwsbericht
Ruim 4 procent meer internationaal wegvervoer in 2017
Nieuwsbericht
Temperatuurgevoelige producten vragen om extra aandacht
Weblogposting
[Banners]